دان آلفا


           

نرخ ارز | قيمت طلا و سکه | قيمت آهن آلات | قيمت موبايل | قيمت خودرو | اخبار بازار | سايت اقتصادي جيب

دانلود نسخه ویندوز ایکس پی windows xp dark edition 7 sp3 sata driver activated

مدت زمان زیادی از تاریخ انتشار اولین نسخه سیستم عامل ویندوز می گذرد. ویندوز سیستم عاملی با رابط کاربری گرافیکی بود که با ورودش به دنیای کامپیوتر ، تحولات بسیاری صورت گرفت و کاربران را با معانی و مفهومات جدیدی آشنا کرد. در طول این سال ها نسخه های مختلفی از این سیستم عامل عرضه شده است که در هرکدام پیشرفت هایی حاصل شد. ویندوز XP در سال ۲۰۰۱ عرضه شد و در ابتدا در شرکت مایکروسافت با اسم رمز ویسلر (Whistler) شناخته می شد چراکه در طول توسعه ویندوز ایکس‌پی بسیاری از کارکنان مایکروسافت در تفریحگاه ویسلر کانادا مشغول اسکی بودند. ویندوز ایکس پی بر روی هسته ویندوز NT و ۲۰۰۰ پایه‌گذاری شد. شرکت مایکروسافت ویندورز اکس‌پی را به منظور به‌روزکردن رابط کاربر (شکل ظاهری برنامه)، افزودن ویژگی‌های تازه، یکدست‌کردن «مبنای کد» بین اعضای مختلف خانواده مایکروسافت ویندوز و فراهم آوردن یک پلتفرم باثبات‌تر، پایه‌گذاری و در سال ۲۰۰۱ روانه بازار کرد. این ویندوز را می توان به عنوان یکی از محبوب ترین و بهترین نسخه های ویندوز دانست چنانکه تاکنون با وجود ارائه نسخه های جدیدتر ویندوز نظیر ویستا و سون ، همچنان محبوبیت خود را از دست نداده است و عده کثیری از کاربران هنوز هم حاضر به ارتقاء ویندوز خود از XP به نسخه های بالاتر نیستند. این ویندوز محبوبیت خود را مدیون رابط کاربری ساده و قدرتمند ، سرعت بالا و استفاده بهینه از منابع سخت افزاری سیستم و عواملی این چنینی است. بسیاری از نرم افزارهای تخصصی و حرفه ای نیز همچنان بهترین حالت سازگاری را با ویندوز XP دارند. یکی از نکاتی که درباره این ویندوز شایان ذکر است آماری است که نشان می دهد هم اکنون بیش از چهارصد میلیون نسخه از آن در سرتاسر دنیا در حال استفاده است. از زمان انتشار ویندوز اکس پی تاکنون مایکروسافت با هدف برطرف کردن مشکلات و نقص های آن و یا هدف قرار دادن عده خاصی از کاربران ، ورژن های مختلفی از آن را منتشر کرده است. این نسخه از ویندوز همانگونه که از نامش پیداست دارای آپدیت ها و تغییرات Service Pack 3 است. اما مسئله ای که در ارتباط با این نسخه قابل اهمیت است ظاهر آن است که شباهت های بسیاری با ویندوز ۷ دارد و عملأ این نسخه را می توان ویندوز اکس پی با ظاهر ویندوز ۷ دانست که در می توانید تمامی نرم افزارهای سازگار با ویندوز اکس پی را اجرا نمایید و از سرعت بسیار خوب آن بهره مند شوید و در عین حال از زیبایی های بصری ویندوز سون نیز لذت ببرید. این نسخه همچنین دارای آخرین آپدیت های ارائه شده است و به طور کامل کرک شده است و محدودیت زمانی در آن وجود ندارد.
لیست آپدیت ها و تغییراتی که در این نسخه وجود دارد:
Windows XP Hotfixes
KB281981 – Disconnected sessions retain the original <clientname> variable
KB887606 – Microsoft XML Parser (MSXML) uses cached credentials incorrectly
KB898461 – Permanent copy of the Package Installer for Windows version 6.3.13.0
KB909520 – Software update for Base Smart Card Cryptographic Service Provider
KB917275 – Windows Rights Management Services for Windows XP
KB922120 – Network Map in Windows Vista does not display computers that are running Windows XP
KB931125 – Microsoft Root Certificates Update (November 2008)
KB932578 – Event ID 55 may be logged in the System log when creating many files on an NTFS partition
KB932716 – Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) update
KB938759 – Cannot distribute or install a software package if the software package contains a very large
signed file
KB940648 – “You might not have permission to use this network resource” error when trying to open My
Documents folder after resuming from hibernation
KB942213 – The MMC.exe program randomly becomes unresponsive when the user clicks OK or Cancel several times
to close a Windows form
KB942288 – Windows Installer 4.5
KB943232 – An application that uses Sxs.dll crashes when running the application
KB943729 – New Group Policy preferences in Windows Server 2008
KB944043 – Windows Server 2008 read-only domain controller compatibility pack
KB946648 – Security update for Windows Messenger 4.7
KB947460 – “<Drive Letter>: is not accessible” error when trying to open a mapped DFS folder after coming out
of standby
KB948046 – A Word document is not printed as expected after installing the Windows European Union Expansion
Font pack
KB948101 – USB keyboard does not work after restarting a computer that has an NVIDIA 680i motherboard
KB948720 – Cannot install device drivers in a Windows Server 2008 cluster environment if the drivers contain
LZ-compressed files
KB949033 – Severe video degradation and a Stop error when connecting a USB Webcam to the computer
KB949127 – Cannot establish a wireless connection using EAP authentication if the Service Set Identifier
(SSID) includes a comma
KB949764 – A USB device no longer works after resuming computer from hibernation (S4)
KB949900 – The RunOnce.exe process may stop responding during the driver installation process
KB950234 – ” is not accessible. Access is denied” error when trying to open a shared file in Windows Explorer
KB950312 – “The application failed to initialize properly (0xC0000142)” error when trying to start a console
-based application
KB950616 – An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding
KB950762 – Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) could allow denial of service
KB950974 – Vulnerability in Event System could allow remote code execution
KB951066 – Security update for Outlook Express
KB951126 – Multiprocessor computer stops responding on a black screen after resuming from hibernation
KB951163 – When trying to connect to the local computer using the MSTSC command, a black screen may appear
for several minutes
KB951376 – Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution
KB951531 – The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time after the
W32Time service stops
KB951618 – A black screen occurs when upgrading the operating system on a computer that has Onekey Recovery
۵٫۰ installed
KB951624 – A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications
KB951698 – Vulnerabilities in DirectX could allow remote code execution
KB951709 – Event ID 26 when attaching two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices
KB951978 – Script output is not displayed as expected when running VBScript or JScript scripts
KB952069 – Security update for Windows Media Format Runtime and Media Foundation
KB952206 – Printer-driver upgrade fails on printer clients when multiple printer queues are upgraded at the
same time
KB952954 – Vulnerabilities in Microsoft Windows Image Color Management could allow remote code execution
KB953024 – Rich Text Format (.rtf) files may not print correctly when using an application that uses the
RichEdit control
KB953028 – An application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four
cores or more than four logical processors
KB953155 – Vulnerability in Windows Internet Printing service could allow remote code execution
KB953609 – “At least one of your changes was not applied successfully to the wireless configuration” error
when adding a wireless network
KB953761 – Some DHCP Options are not recognized when the DHCP server offer includes option 43
KB954193 – Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package: July 2, 2008
KB954232 – On-Screen Keyboard behavior does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios
KB954600 – Security update for Windows Media Player 6.4
KB954708 – Update to add support for the serialization of complex Extensible Metadata Platform (XMP) data
types in the Windows Imaging Component
KB954879 – The LSASS.exe process crashes and the computer restarts when trying to start the Network Access
Protection Agent service
KB954920 – Various error messages when an application requests a result set from new SQL Server 2008
collations
KB955043 – A memory leak may occur when running an application that uses the DHTML Edit control
KB955069 – Security update for XML Core Services 3.0
KB955109 – 0xC0000005 (Access Violation) error when running an application that uses the Application Desktop
Toolbar (AppBar) component
KB955356 – When trying to start a computer that is connected to an IEEE1394 hard disk, it stops responding
before the logon screen appears
KB955417 – Protected storage (PStore) uses a lower-quality cryptographic function when the system locale is
set to French (France)
KB955567 – Data corruption may occur when trying to append data to a FILESTREAM varbinary (max) column in SQL
Server 2008
KB955576 – TAPI-based applications stop responding, and you cannot disconnect telephone calls on a Windows
XP-based telephony server
KB955832 – SSL connection may fail when using Internet Explorer to make an SSL connection to an HTTPS Web
site that is certified by a DSS certificate
KB955839 – Cumulative time zone update (December, 2008)
KB955843 – An ADO-based application may stop responding when it uses the adAsyncExecute option to open a
Recordset object
KB955988 – The Win32_Environment WMI class doesn’t return the value of the PATH environment variable if it
contains more than 1,024 characters
KB956072 – Terminal server does not allow RDP connections whose encryption level is set to Low
KB956391 – Cumulative security update for ActiveX (October, 2008)
KB956625 – Computer becomes unstable or crashes after running Internet Explorer 7 for a long time
KB956802 – Vulnerabilities in GDI could allow remote code execution
KB956807 – The Unicode hyphen character (U+2010) is not drawn when using an application that uses GDI+ API
functions
KB956841 – Vulnerability in Virtual Address Descriptor manipulation could allow elevation of privilege
KB957263 – Changes to the custom properties of a program that supports custom properties may not be saved
KB958106 – Some components of an application not displayed correctly in a Terminal Services session
KB958149 – Performance decreases when streaming isochronous data on a computer that has a TI IEEE1394 host
controller
KB958215 – Cumulative security update for Internet Explorer (December, 2008)
KB958244 – System may stop responding when restarting a multicore computer
KB958282 – 0x00000050 stop error when an application calls the NtGdiRectInRegion function
KB958347 – Device that is connected through a 1394 FireWire hub is still present in system after hot
unplugging it
KB958644 – Vulnerability in Server service could allow remote code execution
KB958655 – “API call rejected – No actions in Context” error when installing multiple MSI packages
KB958687 – Vulnerabilities in SMB could allow remote code execution
KB958752 – Application compatibility issue with the version of AFD.sys that is released with MS08-037 and
MS08-066 security updates
KB958817 – Automatic Update window may stop responding when using a WSUS server to deploy updates
KB959237 – Internet Explorer crashes when browsing a page that fetches and filters a recordset asynchronously
from an instance of SQL Server
KB959267 – After repeatedly docking and undocking a portable computer, unable to change state of attached
network device
KB959334 – Text that has the font set to Arial Black and the font style set to bold may change so that the
font style is set to italic opening the document
KB959439 – After uploading encrypted files to a WebDAV share, the files remain encrypted
KB959465 – Write protection does not always work on SD memory cards
KB960071 – An access violation occurs when using an application that calls the SQLExecDirect function of the
SQL Server ODBC driver to run a long query
KB960380 – A hyperlink control that is used to open a file or an e-mail message fails in an application that
uses MSXML 6.0
KB960417 – When running an application that uses the SystemTimeToTzSpecificLocalTime function, performance is
very poor
KB960680 – Update the Slovak koruna currency symbol (Sk) to the Euro (€) the Turkish currency symbol from
KB960714 – Security update for Internet Explorer
——————————-
Other Updates
Adobe Flash Player 10.0.12.36 ActiveX Control
Code65536 FontReg 2.1.1
Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
Microsoft Update 7.2.6001.788
MSXML 4.0 SP2 (Includes KB954430 Hotfix)
——————————-
Miscellaneous Tweaks
KB873374 – Microsoft GDI+ Detection Tool Registry Entry
KB890830 – Microsoft Malicious Software Removal Tool 2.6
Windows XP SP3 WBEM Fix
——————————-
WGA Validation AddOn – v1.9.9.1 for 32-bit XP
Contains WGA Validation Tool, version 1.9.9.1 of LegitCheckControl.dll Validation tool only, no
Notifications.
Build date: 2/9/2009
Version: 1.9.9.1
——————————-
Drivers Intergated
– Intel ICH7R/M ICH8R/M ICH9R/M or ICH10R/D S-ATA AHCI and RAID Controllers
– nForce2/3/4 SataRAID and PataRAID systems
All In One Driver
– DriverPack Chipset
– DriverPack CPU
– DriverPack Graphics
– DriverPack LAN
– DriverPack MassStorage
– DriverPack Sound
– DriverPack WLAN
توجه:
می توانید ویندوز را بر روی یک دیسک رایت کنید و سپس اقدام به نصب نمایید.ویندوز را بر روی نسخه از پیش نصب شده ، نصب نکنید. این ویندوز را بر روی درایوی خالی از سیستم عاملی دیگر نصب کنید. می توانید از نرم افزار Hiren’s BootCD برای فرمت کردن یک درایو و یا ایجاد پارتیشن جدید استفاده کنید. ممکن است فایل کرک توسط آنتی ویروس و یا دیگر نرم افزارهای امنیتی به عنوان ویروس یا فایل خطرناک شناخته شود بنابراین توصیه می شود قبل از هرکاری آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

 

طریقه دانلود  : بر روی لینک کلیک کنید و پس از ورود به صفحه دانلود اقدام به دانلود فایل نمائید.

  حجم فایل : 670 مگابایت با لینک مستقیم

دانلود با لینک مستقیم

 English Translation

 منبع و رمز فایل :  ( در صورت نیاز )www.mihandownload.com

 منبع
 

icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: ا.معین
 • تاريخ: ۲۷ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر

 • Warning: Use of undefined constant csm_comment_form - assumed 'csm_comment_form' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/downall2/public_html/wp-content/themes/downallfa/comments.php on line 38

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت: